Dobrejovice.eu > Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Rozšíření komerčně administrativního areálu Čestlice" zařazeného do kategorie II.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Rozšíření komerčně administrativního areálu Čestlice" zařazeného do kategorie II.

Přílohy

Příloha.pdf