Dobrejovice.eu > Posuzování vlivů na ŽP dle zákona 100/2001 Sb., - "Zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností, Dobřejovice" > Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k záměru CTPark Prague East v k. ú. Nupaky

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k záměru CTPark Prague East v k. ú. Nupaky

Přílohy

Příloha.pdf