V rámci katastrálních úprav (digitalizace) katastru obce Dobřejovice v návaznosti na územní plán obce, byly vytipovány možné trasy polních cest. Tyto cesty mají zajišťovat přístup k zemědělským pozemkům a jako vedlejší produkt i poskytnout občanům možnost být mimo hlavní cesty jak pěšky, tak i na kole. Kromě těchto možnostostí rozbijí velké plochy a vytvoří další řady porostů pro zvěř. V současné době se upravují 3 polní cesty. Je jich sice plánováno více, ale na ty zatím nejsou prostředky. Cesty budou štěrkové, pouze polní cesta nad Horní ulicí bude mít povrch zpevněný asfaltem. Tato cesta má další úkol a to určitou ochranu proti splachové vodě z celého pole, kdy konstrukčně bude umožňovat výrazné  zabránění nátoku vodu do úžlabí a na Horní ulici. Rekonstruovaná polní cesta směrem ke Kauflandu bude zachovávat po pravé straně stávající porost z větší části. Polní cesta kolem lesíka bude mít po celé délce malý val, který bude nově osázený. Polní cesty by měly být dokončeny letošní podzim. Proti vjezdu automobilů budou na závěr osazeny závory.

OÚ.