Počty obyvatel k 31. 12. 2009

K 31. 12. 2009 bylo v obci Dobřejovice trvale hlášeno 766 občanů české národnosti, 22 trvale hlášených cizinců a 138 přechodně hlášených cizinců. Z trvale hlášených obyvatel české národnosti je 371 muž a 395 žen. Průměrný věk v obci je 37 let.