Počet obyvatel k 31. 12. 2008

K 31. 12. 2008 je v obci DObřejovice přihlášeno k trvalému pobytu 751 obyvatel, z toho 366 mužů a 385 žen. Dále status trvalého občana má 22 cizinců s trvalým pobytem. V obci je dále přihlášeno 118 osob jako dlouhodobí vízoví cizici toto lze označit jako dřívější přechodný pobyt.
V příloze je tabulka, kde jsou přehledně po pěti letech uvedeny počty obyvatel.