Dobrejovice.eu > Služby > Plánované odstávky ČEZ Distribuce, a.s.

 

 

Poskytnuté informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Dobřejovicích  

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.htm

 

  11.10.2016 (09:30 - 13:00) - plánovaná odstávka č. 110060477055

Dobřejovice

80parc.č.

21.10.2016 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060511469

Dobřejovice

parc.č. 962,963
Horní
243parc.č. 357parc.č. parc.č. 221/164

 

 

 

Přílohy

Příloha.pdf