Památky

Špýchar

Nemovitá kulturní památka z doby Marie Terezie, kdy sloužil pro státní rezervy. Vlastníkem je Arcibiskupství pražské. Užíván byl JZD Modletice. V současné době jej spravuje Pozemkový fond, který budovu pronajal. V roce 2006 byla na špýcharu opravena střecha. Číslo rejstříkové je 4126.

Otevřít článek

Zámek

První zmínka o vsi je z r. 1309, kdy byla sídle Bohuslavovým. V l. 1361 a 1362 se objevuje mezi patrony říčanského kostela Kuneš z Dobřejovic, r. 1380 držel ves s dvorcem zeman Bartoloměj Štěpán z Klučova, k r. 1391 se uvádí Jindřich z Dobřejovic a r. 1472 Ojíř z Očedělic, který prodal Dobřejovice Oldřichovi z Konipasu.

Otevřít článek