-----------------------------------------------------------------------

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017

o regulaci používání zábavní pyrotechniky

------------------------------------------------------------------------ 

Zveřejněno na úřední desce dne:         27. 3. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:     10. 4. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                10. 4. 2017

--------------------------------------------------------------------