Dobrejovice.eu > OZNÁMENÍ - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání za účelem nového vymezení po přeložení koryta vodního toku u Modletic.

OZNÁMENÍ - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání za účelem nového vymezení po přeložení koryta vodního toku u Modletic.

Přílohy

Příloha.pdf