Dobrejovice.eu > Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:         22. 6. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:      7. 7. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:               10. 7. 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------