Dobrejovice.eu > Zápisy a usnesení > Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek

Zveřejněno na úřední desce od:  16. 5. 2016

Zveřejněno na úřední desce do:  15. 6. 2016

Sejmuto z úřední desky dne: