Dobrejovice.eu > Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 5. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 6. 2016

Vyvěšeno na úřední desce do:   14. 7. 2016  

Sejmuto z úřední desky dne:

Přílohy

Příloha.pdf