Dobrejovice.eu > Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 5 územního plánu obce Jesenice

Oznámení konání společného jednání o návrhu změny

č. 5 územního plánu obce Jesenice

------------------------------------------------------------------------------ 

Zveřejněno na úřední desce dne:         28. 6. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:     13. 7. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                14. 7. 2017 

------------------------------------------------------------------------------