Dne 14. 5. 2012 proběhlo předání staveniště firmě PSVS, a.s. Praha, která bude provádět opravy místních komunikací po položení vodovodu a kanalizace. 

Jedná se o komunikace U Křížku, Březová, Polní, U Kapličky, Kaštanová I. Práce byly zahájeny v ulici U Křížku, kde bude povrch ze zámkové dlažby. Stejný povrch bude v ulici Březová a Polní. V ulici U Kapličky a Kaštanová I bude povrch živičný. V uvedených ulicích byl původní povrch ve velmi špatném stavu. V komunikacích, kde byl povrch v lepším stavu, dojde k opravě do původního stavu. Konečný termín opravy komunikací je v říjnu 2012.

Do konce měsíce června je plánováno ukončení opravy místní komunikace U Křížku a je zahájena oprava komunikace Kaštanová.

UPOZORNĚNÍ: uzavření ulice Březová

Od pondělí 17. 9. 2012 dojde k úplné uzavírce ulice Březová z důvodu dokončení opravy povrchu. Uzavírku nebude možné objet. Občanům v ulici byly zaslány informační zprávy. Po určitou dobu cca 7-10 dnů si budou muset zajistit parkování v jiné části obce. Děkujeme za pochopení. OÚ

Otevřít článek

Polní cesty

Otevřít článek

Ukončení oprav místních komunikací.

Otevřít článek