Dobrejovice.eu > Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Dobřejovice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

odpadem v obci Dobřejovice

------------------------------------------------------------------------  

Zveřejněno na úřední desce dne:         28. 6. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:     13. 7. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                14. 7. 2017

Účinnost vyhlášky od dne:                    14. 7. 2017 

--------------------------------------------------------------------