Dobrejovice.eu > Nedostatečně identifikovaný vlastník pozemků - neznámý vlastník

------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:       1. 3. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:  16. 3. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:             17. 3. 2017

-------------------------------------------------------------

Přílohy

Příloha.pdf