Dobrejovice.eu > Nedostatečně identifikovaný vlastník pozemků - neznámý vlastník

--------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:       17. 10. 2016

Zveřejněno na úřední desce do dne:    2. 11. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:

---------------------------------------------------------------