--------------------------------------------------------------   

Zveřejněno na úřední desce dne:       28. 11. 2016

Zveřejněno na úřední desce do dne:   16. 12. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:              17. 12. 2016   

---------------------------------------------------------------