Dobrejovice.eu > Místní poplatky a poplatky za odvoz komunálního odpadu v roce 2012.

Místní poplatky v obci Dobřejovice na rok 2012 se proti roku 2011 nemění.

Poplatky za psy i platby za odvoz komunálního odpadu již byly zveřejněny. V příloze uvádíme přehled nahášených psů v obci.

Poplatky je možno hradit jak hotově na obecním úřadě, tak i převodem na účet obce, tj. 6122201/0100. Známky na popelnici je pak možné vyzvednou po provedení platby. Do variabilního symbolu je "bezpodmínečně nutné" uvést číslo popisné z důvodu identifikace plátce.

OÚ Dobřejovice