Dobrejovice.eu > Registr smluv > Kupní smlouva - parc. č. 153/79 - vodní plocha

Kupní smlouva

Kupující: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Říčany

Prodávajícíl: Pokorná Růžena

                 Bosáková Miroslava   

Předmět KS: parc. č. 153/79 - vodní plocha, o výměře 821 m2

 

Přílohy

Příloha.pdf