Dobrejovice.eu > Stanovení počtu okrskové volební komise

OZNÁMENÍ:

Stanovení počtu okrskové volební komise:

----------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:  4.   8.2016

Zveřejněno na úřední desce do:    8. 10. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:

----------------------------------------------------------