Redakční rada Dobřejovického zpravodaje

 Vedoucí RR:   Mgr. LIbuše Charvátová

 Členové RR:  Mgr. Zuzana Dubská, MBA                

                       Mgr. Martin Čmolík             

Grafička RR:      pí. Jiřina Šubrtová

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

 

Své náměty, dotazy, připomínky i vše ostatní pište na e-mail: zpravodaj@dobrejovice.eu, nebo doručte (osobně či poštou) na adresu: Obecní úřad Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------