Složení finančního výboru  2014 - 2018

předseda:        Ing. Anna Marcinková

členové:          Pavla Mikušková

                       Milan Šindelář