Složení kontrolního výboru 2014 -2018

předseda:        Martin Sklenář

členové:          Ing. Pavel Brotánek

                      Mgr. Martin Čmolík

                      Jaroslav Hájek

                      Luboš Sejk