Dobrejovice.eu > Kalkulace vody pitné a odvedené roku 2016

Kalkulace vody pitné a odvedené roku 2016

(informace za daný rok poskytla 1. SčV, a.s.) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Zveřejněno na úřední desce dne:         25. 4. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:     10. 5. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                11. 5. 2017

--------------------------------------------------------------------