Dobrejovice.eu > Kácení stromů - park na návsi.

Obec Dobřejovice pro záměr úpravy parku na návsi bude žádat o dotaci. Pro potřeby žádosti je nutno předložit projekt. Kromě vyjádření Odboru životního prostředí, Stavebního úřadu, je potřeba rozhodnout i o případném kácení stromů. Rozhodnutí na kácení je v příloze.

Projekt je k dispozici na Obecním úřadě a bude zveřejněn na stránkách obce.

Přílohy

Příloha.pdf