Navigace

Obsah

Služby

Důležitá telefonní čísla

 

Poruchy veřejného osvětlení

hlášení poruch veřejného osvětlení v obci Dobřejovice: 
ELTODO 800 101 109 - je nutné uvést číslo lampy, 
která nesvítí a ulici možno hlásit i na Obecní úřad Dobřejovice - 323 637 112

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA - registrace pro hlášení poruch

Pro přihlášení na registraci hlášení poruch vody do mobilu lze využít několik možností:
www.voda-info.cz 
SMS VEOLIA na 720 001 112
telefonicky na linku 840 111 111 - 112

INFORMACE O PORUCHÁCH VODY 800 111 322

Mobilní telefony na Obvodní oddělení POLICIE ČR Čestlice

Pro mobilnější pohyb hlídek OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE ČR ČESTLICE byly do vozidel doplněny mobilní telefony: 
722 566 488 - mobilní hlídka

Poruchy elektřiny

ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
zákaznická služba: 840 840 840 
poruchy: 840 850 860

Poruchy plynu

Obec Dobřejovice spadá pod Pražskou plynárenskou, a.s. U Plynárny 500, Praha 4, 
tel. ústředna 267171111, fax. 267171030 
na poruchy plynu tel. 272 767 300

POLICIE ČR Obvodní oddělení Čestlice

Obec Dobřejovice je příslušná pod Obvodní oddělení POLICIE ČR Čestlice. 
Tel.,fax: 272 680 357 
www.policie-cestlice.estranky.cz