Dobrejovice.eu > Zápisy a usnesení > Informace o konání 31. řádného zasedání ZO

------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:      11. 5. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne: 18. 5. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:             19. 5. 2017

------------------------------------------------------------