Dobrejovice.eu > Zápisy a usnesení > Informace o konání 25. řádného zasedání ZO

INFORMACE

O KONÁNÍ 25. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOBŘEJOVICE

--------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:         2. 11. 2016

Zveřejněno na úřední desce do dne:   11. 11. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:

---------------------------------------------------------------  

Přílohy

Příloha.pdf