Dobrejovice.eu > Vodovod a kanalizace v obci Dobřejovice > Informace o dílčí kolaudaci vodovodu v obci Dobřejovice.

Dne 13. 12. 2011 proběhne dílčí kolaudace vodovodu v obci Dobřejovice. Bude se jednat o ulice: Čestlická, Kaštanová II, Jesenická, Nad Hliníkem, Kaštanová I a U Zámku a U Křížku. Po zkolaudování vodovodního řadu se mohou občané, kteří již mají připravené vodovodní přípojky, připojit, tzn. požádat o osazení vodoměru. Nejbližší kontaktní místo je v Jesenici, Říčanská 375. Je to v budově HAWLE na kraji Jesenice v zadní části. Tel. 241 003 420. Otevřeno v Pondělí a středu od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00. V pátek od 8:00 do 11:00. Žadatel potřebuje Územní souhlas s plánkem přípojek a Výpis z katastru nemovitostí (postačí informace z internetu).  

Další dílčí kolaudace dokončených částí vodovodu i kanalizace proběhne v roce 2012 - pravděpodobně únor - březen. Konečná kolaudace poté v letních měsících.

Kolaudace plynovodu v ulici U Křížku proběhne nejpozději v 2. týdnu v lednu 2012.  

OÚ.