Historie

Představitelé obce Dobřejovice

Do roku 1848, kdy byla zrušena robota, tzn. povinnost pracovat pro vrchnost, vykonávali funkci představitelů obce rychtáři, které dosazovala vrchnost. Potom až do roku 1945 byli představiteli obce starostové, do roku 1990 předsedové MNV a nyní opět starostové, volení občany.

Otevřít článek

Historie panství, zámku a obce Dobřejovice

Název obce Dobřejovice se poprvé objevil (stejně jako u Tehova, Kuří a Vavřetic) v listině z července 1309, kde je uveden mezi svědky Bohuslav de Dobrzeiowicz. Různé ojedinělé nálezy při orbě dokazují, že obec Dobřejovice byla osídlena již v dávnověku. Kamenné mlaty, které vyoral rolník A. Škorpil na pozemku parc. číslo 304, nebo částky pravěké keramiky a diluviální kosti, svědčí o životě v této lokalitě již v dávném pravěku. I zbytky předpotopních zvířat nalezených v bývalé cihelně to potvrzují. Nalezené polské mince z roku 1590 v Zadní skále jsou důkazem rušného života ve středověku.

Otevřít článek

Kronika obce Dobřejovice

Otevřít článek