Dobrejovice.eu > Obecní úřad > ELEKTRONICKÁ AUKCE NA DODAVATELE ELEKTŘINY A PLYNU.

ZÁJEMCI O ÚČAST NA ELEKTRONICKÉ AUKCI NA DODAVATELE ELEKTŘINY A PLYNU SE MOHOU ZÚČASTNIT DNE 13. KVĚTNA 2013 OD 18,00 HODIN PŘEDSTAVENÍ TOHOTO ZPŮSOBU FIRMOU, KTERÁ ORGANIZUJE AUKCI PRO OBEC ČESTLICE. POKUD BUDOU ZÁJEMCI O DŘÍVĚJŠÍ TERMÍN ZAPOJENÍ SE DO AUKCE, MOHOU SE DOSTAVIT NA OBECNÍ ÚŘAD ČESTLICE DNE 29. 4. 2013 OD 16.30 DO 19.00 HODIN A DOLOŽIT POTŘEBNÉ DOKLADY.

PODKLADY, KTERÉ JE NUTNO DOLOŽIT:  

KOPII SMLOUVY VČETNĚ PŘÍPADNÝCH DODATKŮ A VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK (ZVLÁŠŤ ELEKTŘINA A ZEMNÍ PLYN)

KOPII ROČNÍHO VYÚČTOVÁNÍ (ZVLÁŠŤ ELEKTŘINA A ZEMNÍ PLYN).

OÚ DOBŘEJOVICE