OZNÁMENÍ: 

Název dražební vyhláškY: MLÝNSKÝ RYBNÍK s.r.o. 

----------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne:  9.  8.2016

Zveřejněno na úřední desce do:  29.  8. 2016  

Sejmuto z úřední desky dne:

----------------------------------------------------------

Přílohy

Příloha.pdf