Dobrejovice.eu > Doručení veřejnou vyhláškou

Veřejná  vyhláška

 

Ohlašovna oznamuje, že pan Tomáš Kyzlink, bytem U Křížku 41,  

má na OÚ v Dobřejovicích uloženou písemnost do vlastních rukou

pod č.j. ZTPEO/107/012/2017 připravenou k vyzvednutí.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Zveřejněno na úřední desce dne:         19. 4. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:      5. 5. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                 9. 5. 2017

--------------------------------------------------------------------