Dobrejovice.eu > Doručení veřejnou vyhláškou

Veřejná  vyhláška

 

Ohlašovna oznamuje, že pan Václav Kovář, bytem U Zámku 115,  

má na MěÚ v Říčanech uloženou písemnost do vlastních rukou

pod č.j. 2057/2017-MURI/OŘP/524 připravenou k vyzvednutí.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Zveřejněno na úřední desce dne:          3. 4. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:     19. 4. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                20. 4. 2017

--------------------------------------------------------------------