Dobrejovice.eu > Doručení veřejnou vyhláškou

--------------------------------------------------------------------------------------

Doručení veřejnou vyhláškou

 

Ohlašovna oznamuje, že pan Tomáš Kyzlink, bytem U Křížku 41,  

má na OÚ Dobřejovice uloženou písemnost do vlastních rukou

pod č.j. ZTPEO/107/003/2017 - oznámení o zahájení řízení

připravenou k vyzvednutí.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Zveřejněno na úřední desce dne:          30. 3. 2017

Zveřejněno na úřední desce do dne:     17. 4. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:                18. 4. 2017

--------------------------------------------------------------------