Dobrejovice.eu > Dopravní zklidnění - průjezd obcí Dobřejovice

Dopravní zklidnění - průjezd obcí Dobřejovice

Obec Dobřejovice má strategickou polohu mezi nově vystavěnými sídly obcí a komerčními zónami v Čestlicích, Průhonicích, Modleticích a Jažlovicích. Zastupitelstvo obce zadalo zpracování studie na zklidnění dopravy v obci, hlavně na průtahu po silnicích III. třídy. Studie je v současné době ve stavu projednávání s DI POLICIE ČR a Odboru dopravy v Říčanech. Po jejím schválení dojde postupně ke zpracování projektů úprav a jejich postupné realizaci.