Dobrejovice.eu > Zpravodaj > Dobřejovický zpravodaj říjen listopad 2012.

S Dobřejovickým zpravodajem jsou roznášeny anketní lístky ve věci zjišťování zájmu občanů o možnou výstavbu domu seniorů. Jedná se o záměr soukromého investora, nikoli o akci obce.