Redakční rada Dobřejovického zpravodaje

 Vedoucí RR:   Mgr. LIbuše Charvátová

 Členové RR:  Mgr. Zuzana Dubská, MBA

                       Mgr. Martin Čmolík

 Grafička RR:    pí. Jiřina Šubrtová