Dobrejovice.eu > Ceny vodného a stočného v roce 2012.

V roce 2012 v obci Dobřejovice nedochází ke zvýšení cen vodného a stočného z důvodu zvýšení DPH oproti roku 2011. Vliv na tuto skutečnost má předpokládané navýšení počtu občanů, kteří  se v průběhu roku 2012 napojí jak na vodu, tak na

kanalizaci.

vodné:  34,91 Kč/m3

stočné: 47,22 Kč/m3

OÚ.