Dobrejovice.eu > Sběrný dvůr Dobřejovice. > Ceník odpadů, poplatky ze psů, vodné a stočné na rok 2013.

Ceník odpadů, poplatky ze psů, vodné a stočné na rok 2013.

Vyvážení popelových nádob týdenních každý pátek ráno, čtrnáctidenních každý sudý pátek, stejně tak sezónních. Bio odpady se budou vyvážet sudý pátek odpoledne. Termín i cena budou upřesněny.

Přílohy

Příloha.pdf