Dobrejovice.eu > Územní plán > Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Dobřejovic a výzva k uplatnění stanovisek (připomínky) dle § 50 odst.2 stavebního zákona

-----------------------------------------------------------------------

Zveřejněno na úřední desce dne: 26. 9. 2016

Zveřejněno na úřední desce do dne: 11. 11. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:

----------------------------------------------------------------------

Přílohy

Příloha.pdf